فیلتر بر اساس تگ
جهت مرتب سازی
21 شهریور, 1397

صاحبان مشاغل و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95

صاحبان مشاغل و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتها مصوب 31/04/1394 قانونگذار با عنایت به قسمت اخیر ماده (95) قانون مالیاتها مصوب 31/04/1394 در آیین نامه اجرائی مربوطه، نحوه گروه بندی صاحبان مشاغل،…
21 شهریور, 1397

صاحبان مشاغل و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169

آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 و اصلاحیه‌های…

logo-samandehi