بسته پایه صاحبان مشاغل

ارائه 10 ساعت خدمات حسابداری مجازی بصورت ماهانه.

 

شامل:

تخصیص نرم افزار متناسب با موضوع فعالیت واحد شغلی. (پس از برقراری یک نشست حضوری در محل واحد شغلی متقاضی "ویژه متقاضیان تهران" یا یک ارتباط تلفنی با متقاضی به منظور آشنایی با فرآیند کاری واحد شغلی و خواسته‌های صاحبان مشاغل).

تنظیم و در صورت لزوم تعریف سرفصل‌های نرم افزار متناسب با موضوع فعالیت واحد شغلی.

تعریف کدینگ متناسب با فرآیند کاری و موضوع فعالیت واحد شغلی.

ایجاد و تخصیص فضای ذخیره سازی تصویر مستندات (اسناد مثبته) عملیات حسابداری در سرور سایت.

ورود و ثبت اطلاعات رویدادهای حسابداری واحد شغلی در نرم افزار به ترتیب ارسال تصویر مستندات آن.

تنظیم و ارائه صورتهای مالی اساسی بصورت دوره‌ای هر سه ماه یکبار، شامل:

تنظیم و ارائه صورت وضعیت مالی "ترازنامه"، شامل خلاصه ای از دارائی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام.

تنظیم و ارائه صورت مالی سود و زیان، شامل خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌های واحد شغلی.

تنظیم و ارائه صورت جریان وجوه نقد، شامل خلاصه‌ای از جریانات نقدی حاصل از عملیات، سرمایه گذاری و فعالیت‌های تامین مالی واحد شغلی.

تنظیم و ارائه صورت سود و زیان جامع، شامل گزارشی از تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه‌ها (تحقق یافته یا نیافته) طی دوره مالی.

تنظیم و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی شامل:

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه ارزش افزوده. (برای هر فصل).

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خرید و فروش فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. (برای هر فصل).

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سالانه صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م. (سالانه).

مشاوره و راهنمایی جهت انجام تکالیف قانونی.

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی.

تحریر دفاتر قانونی.

ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی.

ثبت نام الکترونیکی صندوق فروشگاهی.

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان مشاغل.

محاسبه حقوق کارکنان.

محاسبه مالیات حقوق کارکنان و ارسال در سامانه.

تهیه لیست بیمه کارکنان و ارسال در سامانه.

ارائه نمونه قرارداد استخدامی کارکنان عادی.

ارائه نمونه قرارداد استخدامی کارکنان ساعتی.

ارائه فرم تصفیه حساب کارکنان.

تبدیل حسابداری سنتی به مکانیزه.

تهیه صورت‌های مالی از روی مدارک ناقص.

و...

برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به بخش پرسش‌های متداول، بسته‌های پیشنهادی.

 

logo-samandehi