بسته پایه اشخاص حقیقی

ارائه 10 ساعت خدمات حسابداری مجازی بصورت ماهانه.

 

شامل:

تخصیص نرم افزار متناسب با موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی. (پس از برقراری یک نشست حضوری در محل بنگاه اقتصادی متقاضی "ویژه متقاضیان تهران" یا یک ارتباط تلفنی با متقاضی به منظور آشنایی با فرآیند کاری بنگاه اقتصادی و خواسته‌های مسئولین آنها).

تنظیم و در صورت لزوم تعریف سرفصل‌های نرم افزار متناسب با موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی.

تعریف کدینگ متناسب با فرآیند کاری و موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی.

ایجاد و تخصیص فضای ذخیره سازی تصویر مستندات (اسناد مثبته) عملیات حسابداری در سرور سایت.

ورود و ثبت اطلاعات رویدادهای حسابداری بنگاه اقتصادی در نرم افزار به ترتیب ارسال تصویر مستندات آن.

تنظیم و ارائه صورتهای مالی اساسی بصورت دوره‌ای هر سه ماه یکبار، شامل:

تنظیم و ارائه صورت وضعیت مالی "ترازنامه"، شامل خلاصه ای از دارائی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام.

تنظیم و ارائه صورت مالی سود و زیان، شامل خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌های بنگاه اقتصادی.

تنظیم و ارائه صورت جریان وجوه نقد، شامل خلاصه‌ای از جریانات نقدی حاصل از عملیات، سرمایه گذاری و فعالیت‌های تامین مالی بنگاه اقتصادی.

تنظیم و ارائه صورت سود و زیان جامع، شامل گزارشی از تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه‌ها (تحقق یافته یا نیافته) طی دوره مالی.

تنظیم و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی شامل:

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه ارزش افزوده. (برای هر فصل).

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خرید و فروش فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. (برای هر فصل).

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سالانه اشخاص حقیقی موضوع ماده 95 ق.م.م. (سالانه).

تنظیم و ارسال اظهارنامه اجاره املاک موضوع ماده 52 ق.م.م.

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع ماده 119 ق.م.م.

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده 17 ق.م.م.

مشاوره و راهنمایی جهت انجام تکالیف قانونی.

فرآیند نویسی شامل:

شناسایی، تدوین، انتخاب فرآیندهای اصلی، توالی فرآیندها، تعامل فرآیندها در بنگاه اقتصادی.

تنظیم و ارائه دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی.

و...

برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به بخش پرسش‌های متداول، بسته‌های پیشنهادی.

 

logo-samandehi