بسته اقتصادی اشخاص حقوقی

ارائه 40 ساعت خدمات حسابداری مجازی بصورت ماهانه.

 

شامل:

تخصیص نرم افزار متناسب با موضوع فعالیت شرکت. (پس از برقراری یک نشست حضوری در محل شرکت متقاضی "ویژه متقاضیان تهران" یا یک ارتباط تلفنی با متقاضی به منظور آشنایی با فرآیند کاری شرکت و خواسته‌های مدیران شرکت).

تنظیم و در صورت لزوم تعریف سرفصل‌های نرم افزار متناسب با موضوع فعالیت شرکت.

تعریف کدینگ متناسب با فرآیند کاری و موضوع فعالیت شرکت.

ایجاد و تخصیص فضای ذخیره سازی تصویر مستندات (اسناد مثبته) عملیات حسابداری در سرور سایت.

ورود و ثبت اطلاعات رویدادهای حسابداری شرکت در نرم افزار به ترتیب ارسال تصویر مستندات آن.

تنظیم و ارائه صورتهای مالی اساسی بصورت دوره‌ای هر سه ماه یکبار، شامل:

تنظیم و ارائه صورت وضعیت مالی "ترازنامه"، شامل خلاصه ای از دارائی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام.

تنظیم و ارائه صورت مالی سود و زیان، شامل خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌های شرکت.

تنظیم و ارائه صورت جریان وجوه نقد، شامل خلاصه‌ای از جریانات نقدی حاصل از عملیات، سرمایه گذاری و فعالیت‌های تامین مالی شرکت.

تنظیم و ارائه صورت سود و زیان جامع، شامل گزارشی از تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه‌ها (تحقق یافته یا نیافته) طی دوره مالی.

تنظیم و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی شامل:

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه ارزش افزوده. (برای هر فصل).

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خرید و فروش فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. (برای هر فصل).

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سالانه اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 ق.م.م. (سالانه).

تنظیم و ارسال اظهارنامه انحلال شرکت موضوع ماده‌های 114 و 116 ق.م.م.

مشاوره و راهنمایی جهت انجام تکالیف قانونی.

تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی.

تحریر دفاتر قانونی.

ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی.

تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت.

محاسبه حقوق کارکنان.

محاسبه مالیات حقوق کارکنان و ارسال در سامانه.

تهیه لیست بیمه کارکنان و ارسال در سامانه.

ارائه نمونه قرارداد استخدامی کارکنان عادی.

ارائه نمونه قرارداد استخدامی کارکنان ساعتی.

ارائه فرم تصفیه حساب کارکنان.

فرآیند نویسی شامل:

شناسایی، تدوین، انتخاب فرآیندهای اصلی، توالی فرآیندها، تعامل فرآیندها در شرکت.

معرفی نرم افزار متناسب با موضوع فعالیت شرکت.

تبدیل حسابداری سنتی به مکانیزه.

تهیه صورت‌های مالی از روی مدارک ناقص.

ثبت و تغییرات شرکت‌ها.

تنظیم و ارائه دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

و...

برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به بخش پرسش‌های متداول، بسته‌های پیشنهادی.

 

logo-samandehi