موسسه انسان شناسی و فرهنگ از بدو تاسیس تا امروز بیش از ده سال است که از خدمات حقوقی و حسابداری آقای رضا رجبی و سپس موسسه مالی و حسابداری "حسابدار آنلاین" که از سال گذشته با مدیریت ایشان تشکیل شده است، استفاده می‌کند و از این خدمات چه از لحاظ سرعت و دقت و اطمینان کار و چه از لحاظ کیفی رضایت کامل دارد.

برخورداری از این موسسه به عنوان مشاور حقوقی در امور مالی و حقوقی برای انسان شناسی و فرهنگ شانس بسیار مهمی بوده که به رشد و اطمینان از قانونی بودن و رعایت همه ضوابط و قواعد اداری و مالی کمک بزرگی به ما کرده است. پیچیدگی امور مالی و حسابداری و قوانین که تغییرات زیادی را در دنیای امروز و در ایران شاهد هستند، نیاز به برخورداری از مشاوران مالی و قانونی حرفه‌ای و متخصص دارد، همانگونه که استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای و شبکه‌ای در این حوزه‌ها بدون کمک متخصصان ممکن نیست. و خوشبختانه در هر دو مورد موسسه "حسابدارآنلاین" توانسته است به تمام نیازهای ما به نحو احسن پاسخگو باشد. از این رو رضایتمندی خود را در همکاری با این موسسه را اعلام میکنیم.

logo-samandehi